انصراف فجرسپاسی از لیگ دسته اول

تیم فوتبال فجرسپاسی از حضور در رقابتهای لیگ دسته اول انصراف داد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
انصراف فجرسپاسی از لیگ دسته اول
نوآوران -

تیم فوتبال فجرسپاسی با ارسال نامهای به استانداری و مسئولان ورزش استان فارس از رقابتهای لیگ دسته اول به دلیل مشکلات مالی و نداشتن بودجه کنار کشید. ظهراب قنبری، مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی در انصراف فجر از رقابتهای لیگ دسته یک را تایید کرد. این در صورتیاست که فریبرز محمودزاده، مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول اعلام کرد: فجرسپاسی خواهان تعویق یک هفتهای مسابقهاش بود نه کنارهگیری از لیگ دسته اول. مسابقات لیگ دسته اول طبق برنامه اعلام شده در روز 17 مردادماه آغاز میشود. برگزاری مسابقات لیگ یک با نظم انجام میشود. سرپرست فجرسپاسی هم با من صحبت کرد و گفت به ما یک هفته فرصت بدهید و بازی ما را به تعویق بیندازید تا بتوانیم  خودمان را مهیای مسابقات کنیم که من با این مساله مخالفت کردم و گفتم مسابقات راس ساعت و روز مقرر آغاز می شود و هیچ صحبتی در مورد کنارهگیری از لیگ دسته اول با من نداشت.