باشگاه استقلال

قرارداد هیچ یک از بازیکنان کم نمی شود

باشگاه استقلال اعلام کرد که قرارداد بازیکنانش هیچ اشکالی ندارد و هیچ کدام از بازیکنان قراردادشان کم نمی شود

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
باشگاه استقلال
نوآوران -

نماینده های سازمان بازرسی روز گذشته در باشگاه استقلال حاضر شدند و گفته می شود نسبت به عقد قراردادهای نجومی با بازیکنان ایرادهایی به این باشگاه گرفته اند. به دنبال این موضوع شایعه شد که قرار است باشگاه استقلال قرارداد برخی از بازیکنان خود را کاهش کند که این موضوع صحت ندارد.
طبق اعلام افراد آگاه در باشگاه استقلال قرارداد بازیکنان طبق قرار قبلی و بدون تغییر اجرا خواهد شد و قرار نیست مبلغی از قرارداد آنها کم شود.