در ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه ناکام ماندن "مایکل نیوتن" بوکسور سابق در سرقت Stealing از یک داروخانه را به تصویر می کشد. "مایکل نیوتن" 48 ساله که به هروئین اعتیاد دارد بعد از ورود به داروخانه قصد داشت پول های صندوق این داروخانه را سرقت نماید که

در ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه ناکام ماندن "مایکل نیوتن" بوکسور سابق در سرقت Stealing از یک داروخانه را به تصویر می کشد. "مایکل نیوتن" 48 ساله که به هروئین اعتیاد دارد بعد از ورود به داروخانه قصد داشت پول های صندوق این داروخانه را سرقت نماید که توسط چهار زن کارمند این داروخانه ناکام ماند. این چهار زن شجاع تا رسیدن پلیس Police وی را در داروخانه نگه داشته بودند. در آخرین جلسه دادگاه "مایکل نیوتن" به 12 ماه زندان Prison و 150 ساعت کار بدون مزد محکوم شد.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...