صدای ضبط شده مظفرالدین شاه در سال 1284 شمسی نخستین و قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران است

صدای ضبط شده مظفرالدین شاه در سال 1284 شمسی نخستین و قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران است

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...